Sanctioncheck

De Sanctiewet stelt eisen aan bedrijven om te voorkomen dat u zaken doet met landen, personen of organisaties die op een sanctielijst staan.
Online contracteren heeft sanctioncheck.eu ontwikkeld die u hierbij helpt.
vraag een gratis demo aan
Hoe helpt <strong>sanctioncheck.eu</strong> u?

Hoe helpt sanctioncheck.eu u?

Scan tot 2.000 relaties in 1 keer tegen 80.000 namen op de belangrijkste sanctielijsten. Maak accounts aan voor meerdere gebruikers. Geef aan tegen welke lijst(en) u uw relaties wilt scannen en controleer de resultaten. Download een PDF-rapport met alle resultaten voor uw eigen administratie.

Sanctiecheck.eu bied een SaaS-oplossing met veilige privé-omgeving.


meer informatie over Sanctioncheck.eu

Wat houdt de Sanctiewet in?

In de Sanctiewet staat dat sancties die door Nederland, andere landen of internationale organisaties zijn uitgevaardigd, moeten worden nageleefd. Sancties worden ingesteld als reactie op schendingen van het internationale recht of van mensenrechten. Tegen landen, personen en/of organisaties kunnen sancties worden ingesteld.
Sancties kunnen gaan over een verbod tot zakendoen met, het bevriezen van tegoeden, het ter beschikking stellen van middelen tot het verlenen van financiële diensten. De meeste landen hebben een eigen sanctielijst. De sanctielijsten worden dagelijks tot maandelijks geactualiseerd. Het is daarom belangrijk om deze lijsten bij te houden en om uw relaties (oa: klanten, leveranciers en samenwerkingspartners) periodiek te controleren. Uiteraard houdt u nieuwe relaties aan tegen de geldende sanctielijsten. Op de US, EU, UK, NL en de VN-sanctielijsten staan ruim 80.000 namen vermeldt. Soms zijn dat ook aliassen voor eenzelfde persoon of organisatie.

Wie moeten aan de Sanctiewet voldoen?

De Sanctiewet moet door alle organisaties in Nederland (en in het buitenland) worden nageleefd. Dit is nog belangrijker voor organisaties die zaken doen met buitenlandse bedrijven en personen. Van u wordt verwacht dat u geen zaken doet met personen, landen of organisaties die op een sanctielijst staan. Om de sanctiewet na te leven, moet u vastleggen hoe u dat dat doet. De frequentie van de controle bepaalt u zelf. U houdt hierbij rekening met de type klanten en de bedrijfstak waarin u zaken doet.

Tegen welke sanctielijsten moet u controleren?

Iedere organisatie in Nederland moet in ieder geval zijn relaties controleren tegen de sanctielijsten van NL, EU en de VN. Heeft uw organisatie naast een vestiging in Nederland ook een vestiging in een ander land? Dan moet u ook voldoen aan de sanctielijsten van dat land. De meeste Nederlandse organisaties moeten voldoen aan de US, EU, UK, NL en de VN-sanctielijsten.

Wat te doen als uw relatie op een sanctielijst staat?

Als uw relatie op een sanctielijst staat, dan moet u hiervan een melding maken bij de toezichthouder en eventuele tegoeden bevriezen. Voor juridische ondersteuning en advies hierover kunt u terecht bij onze partner BennikAmar.

Screening sanctielijsten

Het periodiek screenen van al uw relaties tegen de verschillende sanctielijsten is zeer omslachtig en tijdrovend. Met de Sanctioncheck kunt u snel en gemakkelijk controleren of namen van personen en organisaties op een sanctielijst staan. De Sanctioncheck controleert tegen de US, EU, UK, NL en de VN-sanctielijsten. Bij een mogelijke hit kunt u gemakkelijk bepalen of het een false positive is of een echte hit.
Voor €995,- per jaar gebruikt usanctioncheck.eu onbeperkt.
vraag direct een demo aan